VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva Nadačního fondu Gymnázia Trutnov za rok 2006

V květnu roku 2006 proběhla plánovaná změna ve správní radě nadačního fondu, a proto byl tento rok do určité míry rokem přelomovým. Pavel Káňa, Blanka Neubergová a Štěpánka Ortová nahradili Janu Maškovou, Zdeňka Tlučhoře a Jana Rejla. Revizorem nadačního fondu se stala Bohumila Jiroušová. Nové vedení však nepředpokládá nějaké převratné změny v činnosti nebo prioritách nadačního fondu.

Většina akcí, které se uskutečnily v roce 2006, zapadala do rámce, který nastavilo minulé vedení fondu a který vychází ze statutu nadačního fondu.

Hlavní oporou na straně příjmů jsou pravidelné dary od fyzických osob – studentů Gymnázia Trutnov, resp. jejich rodičů. Nejvýznamnějším donátorem z kategorie právnických osob je město Trutnov a další prostředky získává nadační fond z vlastní činnosti (především organizace maturitních plesů). Výrazně se pak zvýšily dary fyzických osob za možnost využívaní chaty Děvín, hlavně díky přesnější evidenci a kontrole.

 

Výdaje byly stejně jako v minulých letech směřovány na podporu studentských aktivit v oblasti kulturní (předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové), sportovní (podpora školních reprezentací a školního sportovního klubu) a v oblasti vzdělávací (hl. podpora tradičních výměn studentských skupin s partnerskými školami v zahraničí). Nově bylo podpořeno několik studentských projektů, které přímo nesouvisí s konkrétní školní výukou, ale přinášejí studentům nové zkušenosti a dovednosti (např. Pražský studentský summit nebo projekt spolupráce s ústavy sociální péče Trutnovska).

Další tradiční výdaj se týká odměn studentům za vynikající studijní výsledky a reprezentaci Gymnázia Trutnov. Prostředky fondu se rovněž využívají na organizační zajištění maturitních zkoušek, provoz pitného režimu, provoz Galerie Dračí ulička, na pomoc sociálně hendikepovaným studentům, na materiálové vybavení potřebné pro některé výukové činnosti v rámci gymnázia a na režii fondu. Část peněz se pak také ve formě investic do údržby a nutných oprav vrací na chatu Děvín v Modrém dole.

 

Děkujeme všem dárcům, díky kterým se daří uskutečňovat plánovanou činnost nadačního fondu, a kolegům, kteří svou aktivitou přispěli k činnosti fondu. Zvláště děkujeme Marii Bittnerové, která vede pokladnu a s tím spojenou administrativu.

 

Přesné vyúčtování bylo provedeno na základě daňového přiznání vypracovaného finančními poradci manželi Truhlářovými, kterým tímto děkujeme za vynikající a spolehlivou spolupráci.

 

V Trutnově 31. 3. 2007
Pavel Káňa, Blanka Neubergová, Štěpánka Ortová

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality