OKÉNKO GYMNÁZIA TRUTNOV

HANA ŠUSTKOVÁ

Hana Šustková mezi svými studijními současníky představuje jen těžko napodobitelný vzor. Z jednoho rukávu doslova sype autorské básně a povídky, z druhého samostatné vědecké práce…

Jejím tvůrčím dovednostem i matematicko-fyzikálnímu důvtipu se již poklonila nejedna odborná porota v Česku či v evropském zahraničí. Ročně zaujímá přední (velmi často přímo vítězná) umístění v desítkách celostátních i evropských soutěžních kol – na poli takzvaných olympiád z jazykových i přírodovědných disciplín, na poli autorské literatury, konečně i na poli samostatných studentských vědeckých projektů. Hančinu tvůrčí všestrannost již opakovaně zaměřily jak televizní kamery, tak rozhlasový mikrofon. Jen pouhý výčet mimoškolních tvůrčích aktivit a účastí v jednom průběžném kalendářním roce (je opravdu téměř shodný s výčtem nejpřednějších umístění v nich) zaujímá celou drobně a hustě popsanou stranu A4. Udělením individuálního studijního plánu v letošní septimě i budoucí oktávě přispívá – v rámci svých možností – trutnovské gymnázium k soustředěnějšímu růstu a rozvoji Hančina talentu.

Hana Šustková

Ilustrační fotografie z loňského května zachycuje Hanu Šustkovou v Pedagogickém centru Štýrského Hradce (Graz) u příležitosti převzetí první ceny (v kategorii německy psané autorské poezie studentů z těch zemí Evropy, které nemají němčinu jako svůj rodný jazyk).

AKTUALITY

Convid 19

Do odvolání se na Děvíně neubytovává.

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality

CHATA DĚVÍN - NEJBLIŽŠÍCH 5 REZERVACÍ

12.6.2020 - 14.6.2020

Lev/třídní sraz/plno, plno

3.7.2020 - 6.7.2020

Volková M./plno+děti, plno

10.7.2020 - 12.7.2020

Sedláčková/15 os, 15 osob

18.7.2020 - 19.7.2020

Cerman/25os, 25 osob

21.7.2020 - 23.7.2020

Machková/10os, 10 osob

Kalendář všech rezervací