OKÉNKO GYMNÁZIA TRUTNOV

HANA ŠUSTKOVÁ

Hana Šustková mezi svými studijními současníky představuje jen těžko napodobitelný vzor. Z jednoho rukávu doslova sype autorské básně a povídky, z druhého samostatné vědecké práce…

Jejím tvůrčím dovednostem i matematicko-fyzikálnímu důvtipu se již poklonila nejedna odborná porota v Česku či v evropském zahraničí. Ročně zaujímá přední (velmi často přímo vítězná) umístění v desítkách celostátních i evropských soutěžních kol – na poli takzvaných olympiád z jazykových i přírodovědných disciplín, na poli autorské literatury, konečně i na poli samostatných studentských vědeckých projektů. Hančinu tvůrčí všestrannost již opakovaně zaměřily jak televizní kamery, tak rozhlasový mikrofon. Jen pouhý výčet mimoškolních tvůrčích aktivit a účastí v jednom průběžném kalendářním roce (je opravdu téměř shodný s výčtem nejpřednějších umístění v nich) zaujímá celou drobně a hustě popsanou stranu A4. Udělením individuálního studijního plánu v letošní septimě i budoucí oktávě přispívá – v rámci svých možností – trutnovské gymnázium k soustředěnějšímu růstu a rozvoji Hančina talentu.

Hana Šustková

Ilustrační fotografie z loňského května zachycuje Hanu Šustkovou v Pedagogickém centru Štýrského Hradce (Graz) u příležitosti převzetí první ceny (v kategorii německy psané autorské poezie studentů z těch zemí Evropy, které nemají němčinu jako svůj rodný jazyk).

AKTUALITY

UBYTOVÁNÍ

OD 23.6.2020 ZAČÍNÁME DLE REZERVACÍ POSKYTOVAT POBYT NA DĚVÍNĚ - DO ODVOLÁNÍ

Convid 19

Do odvolání se na Děvíně neubytovává.

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

všechny aktuality

CHATA DĚVÍN - NEJBLIŽŠÍCH 5 REZERVACÍ

10.8.2020 - 13.8.2020

Jašków/15os, 15 osob

14.8.2020 - 17.8.2020

fúze jader/plno, plno

18.8.2020 - 25.8.2020

Korittová/plno, plno

28.8.2020 - 30.8.2020

Kroužel/15os, 15 osob

31.8.2020 - 30.9.2020

rezervace škola, plno

Kalendář všech rezervací