NF Avast - Čistička odpadní vody na Děvíně

NF Avast - Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod. Do tak nepřístupného terénu by fekální vůz nedojel.

Jen kde na ní vzít peníze? Když rozpočet zněl na 450 000,-Kč. Nadační fond sám takovou částkou nedisponoval. I přesto, že se na Děvíně vybírá nocležné, tak to náklady na stavbu čistírny nemohlo pokrýt. Takto vybrané peníze se zase vrací do Děvína na jeho opravy. A další peníze, které nadační fond spravuje, směřují ke studentům a jejich aktivitám spojených se školou, takže není možné je využít k účelu stavby čističky.

Naštěstí dobří lidé nevymřeli. Podařilo se totiž navázat kontakt s Nadačním fondem AVAST. Ano, je to nadační fond od toho AVASTu, který chrání nejeden počítač. Díky širokému spektru charitativní činnosti tohoto nadačního fondu a laskavému pohledu „na věc“ jeho představitelů přispěl nadační fond AV AST již v roce 2011 na nákup technologie částkou 150 000,-Kč. Za tuto sumu se zakoupila veškerá technologie. A její transport se také podařil díky dalšímu dobrému člověku, a to panu Miloši Marešovi, majiteli chaty Studánka. Nádrže se transportovaly vrtulníkem, který vozil materiál k jeho chatě. Nádrže byly uskladněny u Děvína a čekaly na další etapu a to vlastní výstavbu čističky. Nadační fond Gymnázia Trutnov ale potřeboval na dokončení této akce dalších 300 000,-Kč, což byla částka pro něj nedosažitelná. A proto jsme se v loňském roce 2013 pokusili znovu oslovit Nadační fond AVAST. A nadační fond nás podruhé vyslyšel a přispěl částkou 250 000,-Kč. Díky které, bylo možné vlastní stavbu realizovat. Zbylé náklady nad rámec celkově přispěných 400 000,-Kč od nadačního fondu AVAST zafinancoval Nadační fond Gymnázia Trutnov sám.

Realizace stavby se v létě 2013 se ujala firma GRAS ze Svobody nad Úpou ve spolupráci s výrobcem nádrží firmou BazénPlast z Bělé u Turnova. Od září je čistička již ve zkušebním provozu.

V roce 2014 je nutné provést ještě dokončovací terénní úpravy a bude hotovo.

Moc děkujeme všem za pomoc zejména Nadačnímu fondu AVAST, dále také skupině kamarádů „L8“, kteří jezdí na Děvín, dále firmě GRAS za realizaci stavby, firmě BazénPlast za výrobu nádrží a jejich sesazení.

AKTUALITY

UBYTOVÁNÍ

OD 23.6.2020 ZAČÍNÁME DLE REZERVACÍ POSKYTOVAT POBYT NA DĚVÍNĚ - DO ODVOLÁNÍ

Convid 19

Do odvolání se na Děvíně neubytovává.

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

všechny aktuality