CHATA DĚVÍN

Pobyt na chatě lze objednat

Při potvrzení rezervace pobytu objednavatel uhradí kauci ve výši 2000,- Kč proti potvrzení. Kauce není zálohou na ubytování, ale jistinou proti vzniklým škodám a sankcím, zvláště pak proti špatnému úklidu. V případě, že po navrácení Děvína nebude vše v pořádku, tak kauce propadá!!!

Objednavatel je povinnen vždy v pondělí v podvečer (před daným víkendem) zavolat paní Volkové, tel.: 733 108 278, a domluvit se na předání klíčů a dalších potřebných věcí. Zodpovídá za zapsání všech osob spících na chatě, dále za chod chaty, její úklid a nepoškození vybavení. Při vyzvednutí klíčů obdrží provozní řád, seznámí se s ním a je povinen ho dodržovat.

Pouze objednavatel vrací klíče, vybrané peníze a vyplněnou listinu ubytovaných opět do rukou paní Volkové a to v den odchodu z chaty (lze případně domluvit i jinak po dohodě). Při předání nahlásí event. škody a závady, které budou ověřeny pověřenými osobami a případně sankčně zúčtovány oproti záloze do týdne.

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality

SBÍRKA PRO CHATU DĚVÍN

Sbírka pro chatu Děvín