CHATA DĚVÍN

Provozní řád chaty Děvín

Objednavatel zodpovídá za všechny ubytované, ubytovaní jsou povinni dbát pokynů objednavatele.

Objednatel během pobytu:

 • Zabezpečí, aby se v chatě nemanipulovalo s otevřeným ohněm (VÝSLOVNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ SVÍČEK!!!)
 • Zajistí řádné, šetrné a bezpečné užívání chaty
 • Ihned po příchodu zapíše všechny ubytované do listiny, kterou při vyzvednutí klíčů od chaty obdržel, v případě nezapsání všech ubytovaných bude zapsán na černou listinu chaty Děvín (kontrola je prováděna pověřenou osobou s kompetencí)
 • Nezaevidovaní nocležníci uhradí k požadované částce za každou noc sankci ve výši 150,- Kč bez ohledu na statut
 • Kontroluje správný chod elektrárny (dle pokynů umístěných na chatě)
 • Zajistí, aby popel z kamen byl opatrně sypán do uhláku u kamen v kuchyni a uhlák poté vysypán do kovového sudu za chalupou
 • Zajistí pečlivý sběr odpadků a jejich odnos z chaty (koš je u kamen – je třeba do něj vložit igelitový pytel, igelitové pytle jsou nad dřezem v kuchyni)
 • Zajistí štípání dřeva a to tak, že velké špalky budou rozštípány pouze pomocí palice a klínů, sekera v žádném případě nenahrazuje klín!!! (zničení sekery činí 500,- Kč)
 • Za mrazivých dnů zajistí stálý průtok vody v umývárně (pouze slabě z nejbližšího kohoutku nad korytem směrem ke vchodu)
 • Zajistí zavírání hlavních dveří a dveří do chodby a v zimě vymetání sněhu z předsíně
 • Dbá pokynů správce, pomocníka nebo člena Nadačního fondu Gymnázia Trutnov

Před odchodem objednatel zajistí:

 • Bezpečné vyhasnutí kamnech a vymetení popela
 • Uklizení pokojů – ustlání postelí, zametení a setření podlahy
 • Uklizení kuchyně – umytí nádobí včetně dřezu, utření stolů včetně dřezu a linky, urovnání stolů a židlí, pověšení utěrek nad kamna, zametení a setření podlahy
 • Zapomenuté svršky event. cennější věci odnese a předá při vracení klíčů – seznam věcí bude vyvěšen na webu
 • Připravení dřeva – naštípání polen a jejich připravení ke kamnům (pod kamna i do přepravek), připravení třísek a menších polen na zátop ke kamnům
 • Za mrazivých dnů zajistí stálý průtok vody v umývárně (pouze slabě z nejbližšího kohoutku nad korytem směrem ke vchodu)
 • Umytí WC a setření podlahy na WC
 • Umytí koryt v umývárně a zkontroluje odtok odpadu
 • snesení všech odpadků i veškerého nesnědeného jídla – SKUTEČNĚ VŠECHNO!!!
 • Úklid okolí chaty (vajgly, lahve, čongy apod.)
 • Kontrolu uzavření všech oken, včetně dveří do dřevárny a okna ve dřevárně!
 • Uzamčení jednotlivých místností, zavření dveří do chodby a v zimě vymetení sněhu z předsíně
 • Vypnutí hlavního jističe elektrárny
 • Bezpečné uzavření chaty

V případě, že se něco rozbije, je třeba tuto věc snést dolů, nahlásit tuto skutečnost při vracení klíčů a domluvit se o náhradě!

Jestliže se při kontrole chaty zjistí, že stav není v pořádku, budou podle charakteru závad stanoveny finanční sankce nebo bude úplně zamezeno si chatu v budoucnu půjčit!

V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV PORUCHY, DOTAZU APOD. VOLEJTE 733 108 278

Sankce

Jestliže bude po odjezdu skupiny zjištěno, že bylo něco zničeno, bude vyměřena finanční sankce. K tomuto účelu slouží kauce ve výši 2000,- Kč, kterou skládá objednavatel předtím, než si vyzvedne klíče.

Dané sankce:

 • nezapsaný nocležník 150,- Kč za každou noc + příslušná sazba dle statutu
 • sekera 500,- Kč
 • židle 500,- Kč

Další případné sankce budou přesně vyměřeny podle druhu zničené věci.

Kompetence k Děvínu

Člen správní rady Nadačního fondu Gymnázia Trutnov, t.č. Š.Ortová: uzavírání smluv o pracovních dohodách, schvalování nákupů režijního materiálu nad 500,-Kč, vedení pokladní knihy, organizace provozu chodu chaty – brigády, zásobování dřevem, zastupování nadačního fondu v kontaktu s vnějšími organizacemi, rezervace chaty, půjčování klíčů, vybírání zálohy a nocležného, stanovení výše sankcí, kompetence k dílčímu přenesení a rozdělení odpovědnosti na ostatní pověřené osoby.

Správce chaty: bude vymezeno v dohodě o provedení práce

Pomocník: kontrola dodržování provozního řádu, zejména správně vyplněné listiny ubytovaných

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

Convid 19

v současné době je až do odvolání Děvín uzavřen

BRIGÁDA NA DŘEVO

Zveme všechny ZDATNÉ jedince na brigádu. Ve dnech 25.6. a 26.6.2018 se bude "DĚLAT DŘEVO " pro Děvín.
Méně zdatní jsou zváni též, budou zabezpečovat zázemí. Kontaktní osoba: pan Ondřej Lev, tel. 731 315 998.

objednávání rezervací

Při objednávání pobytu vemte na vědomí, že Děvín nelze rezervovat jako celou chatu. Stane se tak, že se zde potká vícero lidiček a je jen na nich, jak se dokáží "porovnat".

všechny aktuality

SBÍRKA PRO CHATU DĚVÍN

Sbírka pro chatu Děvín