ÚVODNÍ STRANA

Nadační fond Gymnázia Trutnov

Nadační fond Gymnázia Trutnov vznikl oficiálně v roce 1999, ale pod názvem Nadace Gymnázia Trutnov vznikl již v roce 1995 při příležitosti 75. výročí trvání gymnázia. Hlavním důvodem vzniku bylo zajištění důstojných oslav a organizační zastřešení finančních prostředků věnovaných na tento účel.

Postupně jsme si stále více a více uvědomovali, že s rozpadem SRPŠ (zkratka pro bývalé sdružení rodičů a přátel školy) vzniká potřeba spravovat finanční prostředky plynoucí mimo rozpočet školy. Činnost nadace pokračovala i po roce 1995. Po novele zákona o nadacích a nadačních fondech jsme se stali Nadačním fondem Gymnázia Trutnov. V současné době zajišťujeme finanční zdroje pro aktivity školy, které nelze financovat z rozpočtu školy, a obhospodařujeme nemovitý majetek nadačního fondu (horská bouda Děvín).

Členy správní rady jsou tři členové, kteří spravují nadační jmění podle statutu nadačního fondu. V současné době to jsou: Pavel Káňa (předseda správní rady), Zdeněk Tlučhoř a Štěpánka Ortová (členové správní rady).

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

úklid

Vážení účastníci, když uklízíte před odchodem Děvín, věnujte též pozornost kromě jiných prostor i schodům a chodbě - fakt to k chalupě patří.... A dřevník se nezamyká, dveře jdou jen hůře otevírat ....

Vracení klíčů od Děvína

Vracení klíčů od Děvína není žádný holubník a proto se musí vracet včas podle dohody při vyzvedávání. Při bezdůvodném nedodržení termínu se bude ze zálohy strhávat 500,-Kč!!! Prosíme, nebuďte bezohlední a dodržujte dohody.

ubytování za ratolesti

Od tohoto roku, tj.2014, rodiče uhradí za svá dítka pobývající na Děvíně též patřičný obulus. Hradit pobyt budou dítka až od 5ti let a sazba se mění od 14ti let nahoru. Ostatní poplatky zatím inflaci nepodléhají.....

Vyzvedávání klíčů od Děvína

Každý kdo má rezervovaný Děvín je povinen v pondělí před daným termínem zavolat paní Volkové 733 108 278 a domluvit se s ní na předání klíčů a dalších důležitých věcí!!!
V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEOZVETE, TAK BUDETE MÍT S DĚVÍNEM SMŮLU!!!

všechny aktuality

SBÍRKA PRO CHATU DĚVÍN

Sbírka pro chatu Děvín

 

CHATA DĚVÍN - NEJBLIŽŠÍCH 5 REZERVACÍ

2.9.2014 - 3.9.2014

p.Fátorová, plno

4.9.2014 - 7.9.2014

Knappová Ludmila, plno

8.9.2014 - 12.9.2014

geoakce, plno

12.9.2014 - 14.9.2014

Šefr, 15 osob

15.9.2014 - 19.9.2014

geoakce, plno

Kalendář všech rezervací