ÚVODNÍ STRANA

Nadační fond Gymnázia Trutnov

Nadační fond Gymnázia Trutnov vznikl oficiálně v roce 1999, ale pod názvem Nadace Gymnázia Trutnov vznikl již v roce 1995 při příležitosti 75. výročí trvání gymnázia. Hlavním důvodem vzniku bylo zajištění důstojných oslav a organizační zastřešení finančních prostředků věnovaných na tento účel.

Postupně jsme si stále více a více uvědomovali, že s rozpadem SRPŠ (zkratka pro bývalé sdružení rodičů a přátel školy) vzniká potřeba spravovat finanční prostředky plynoucí mimo rozpočet školy. Činnost nadace pokračovala i po roce 1995. Po novele zákona o nadacích a nadačních fondech jsme se stali Nadačním fondem Gymnázia Trutnov. V současné době zajišťujeme finanční zdroje pro aktivity školy, které nelze financovat z rozpočtu školy, a obhospodařujeme nemovitý majetek nadačního fondu (horská bouda Děvín).

Členy správní rady jsou tři členové, kteří spravují nadační jmění podle statutu nadačního fondu. V současné době to jsou: Pavel Káňa (předseda správní rady), Mgr. Ladislav Šafář a Mgr. Štěpánka Šichová (členové správní rady).

NF AVAST

Čistička odpadní vody na Děvíně

Nadační fond Gymnázia Trutnov je hrdým majitelem horské chaty Děvín, kam po desetiletí jezdí studenti, absolventi a přátelé této krásné chalupy v srdci Krkonoš. Poloha Děvína je bez nadsázky úžasná, což potvrdí každý, kdo se tam někdy ocitl. Na druhou stranu je ale také zavazující, protože se jedná o místo v 1. zóně Krkonošského národního parku, které podléhá přísné ochraně. Ochrana se týká všech částí životního prostředí, které chatu obklopuje. Velmi důležitou složkou je voda, konkrétně nakládání s odpadní vodou. Není možné, aby se splašková voda pouštěla do tak jedinečné krajiny jen tak bez vyčištění. Proto bylo nutné se nad tímto problémem zamyslet a začít ho řešit. Jako jediné vhodné řešení ukázala stavba vlastní malé čistírny odpadních vod.

Zobrazit celou zprávu

AKTUALITY

UMÍTE ČÍST?? TAK POKRAĆUJTE...

!! ČTĚTE !!! Při rezervaci pobytu uvádějte požadované údaje:a) statut, b)rok matury, c) počet osob, d) jméno tř.uč. JINAK BUDE REZERVACE ZRUŠENA. FAKT TO ZDRŽUJE..

!!! PEŘINY NEJSOU !!!!

Sdělujeme všem, kdo pojedou na Děvín, že NEJSOU JIŽ K DISPOZICI PEŘINY. Byly zlikvidovány a nenahraženy. PROTO - NEZAPOMEŇTE NA SPACÁKY - JINAK VÁM BUDE ZIMA.

REZERVACE

NUTNÉ ÚDAJE: STATUT ŹADATELE
ROK MATURITY
JMÉNO TŘÍDNÍHO UĆITELE

BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ REZERVACI NEPROVEDU
VOLKOVÁ

úklid

Vážení účastníci, když uklízíte před odchodem Děvín, věnujte též pozornost kromě jiných prostor i schodům a chodbě - fakt to k chalupě patří.... A dřevník se nezamyká, dveře jdou jen hůře otevírat ....

všechny aktuality

SBÍRKA PRO CHATU DĚVÍN

Sbírka pro chatu Děvín

 

CHATA DĚVÍN - NEJBLIŽŠÍCH 5 REZERVACÍ

28.4.2017 - 1.5.2017

Mědílek/Apalucha/otcové+děti, plno

5.5.2017 - 9.5.2017

Červená/15 os, 15 osob

12.5.2017 - 14.5.2017

O.Lev/třídní sraz 4B97, plno

19.5.2017 - 21.5.2017

Kopecká/20-30os, 30 osob

27.5.2017 - 28.5.2017

Čepelka/plno, plno

Kalendář všech rezervací